Open Courses in Catalan

Course Title Author Details
Organització i Administració d’Empreses I Details
Organització i gestió de centres d'educació infantil i d'educació primària Details
Operacions i processos de producció Details
Noves tecnologies aplicades a l'educació Details
Bases pedagògiques de la Educació Especial Details
Estadística Administrativa I (Diplomatura en GAP) Details
Estadística Administrativa I (Diplomatura en GAP) Details
Introducció a la Lingüística Details
Parlar en públic: mètodes i tècniques d'expressió oral oaid Details
Estadística oaid Details
Cartografia i Fotointerpretació oaid Details
Uns apunts de números complexos oaid Details
Propietats bàsiques dels nombres oaid Details
Apunts de càlcul matricial i resolució de sistemes lineals oaid Details
Model d'exàmens parcials de Teoria de Galois en el nou grau oaid Details
Teoria de Galois explicada en 30 hores oaid Details
Avaluació de l'Impacte Ambiental i Auditories María Eugenia Suárez Ojeda Details
Disseny de Circuits Integrats I oaid Details
Comunicació per a la Inserció Laboral oaid Details
Tecnologia Educativa oaid Details
Formació del professorat admin Details
Documentació admin Details
Enginyeria Electrònica admin Details
Comunicació Audiovisual admin Details
Enginyeria Química admin Details