Open Courses in Polish

Course Title Author Details
Oprogramowanie społecznościowe w edukacji wyższej Details
Symulacje komputerowe z fizyki Details
Fizyka - podręcznik Details
Maszyny przepływowe Details
e-Chemia - chemia ogólna Details
Sedymentologia - materiały pomocnicze do wykładów i ćwiczeń (cz.1) Details
Francuski-podstawy Details
Geologia ogólna Details
Notatki z petrografii Details
Podstawy baz danych z encyklopedią SQL Details
Multimedialny przewodnik-wybrane sensory gazu Details
Teoria pasmowa własności elektronowych ciał stałych Details
Zastosowanie sieci neuronowych w metalurgii Details
Teoria obwodów elektrycznych Details
Petrofizyka Details
Teoria automatów Details
Technika satelitarna w geofizyce Details
System UNIX Details
Elektrotechnika Details
Metody numeryczne Details
Badania operacyjne Details
Budowle i konstrukcje w ochronie zabytków Details
Teoria sterowania Details
Nowoczesna diagnostyka i monitoring maszyn Details
Elektroniczna technika pomiarowa Details