Open Courses in Slovenian

Course Title Author Details
Slovenska hrana v turistični ponudbi Slovenije Janez Bogataj, Mira Kos Skubic, Drago Bulc, Janez Bratovž Details
Možgani - Od Elektrike do Spomina Vita Štukovnik, Simon Brežan Details
Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS Details
Vezava proteina TDP-43 na RNA in vpliv na alternativno izrezovanje Boris Rogelj Details
Podelitev priznanj mladim raziskovalcem 2011 Mladi raziskovalci Details
Geološki zavod Slovenije: Kataster rudišč Republike Slovenije Tomaž Budkovič Details
Strukturni vidiki ekonomskih gibanj v času gospodarske krize Boštjan Vasle Details
Geološki zavod Slovenije: Porazdelitev kemičnih prvin v tleh in podstrešnem prahu na območju Litije Mateja Jemec Details
Projekt sanacije Sitarjevca Bojan Jelen Details
Naprave za podporo funkcije levega prekata pri zdravljenju srčne odpovedi Denis Arčon, Igor Gregorič Details
SIX SIGMA - pot k optimalnim procesom Matej Hohnjec Details
Obvladovanje poslovnih procesov z vidika kakovosti in inovativnosti Mila Božič Details
Prenova poslovanja državne uprave je več kot samo izdelava ali sprememba zakonodaje Marko Colnar Details
Inovacijska veriga - od šole do rezultatov v podjetju Bogdan Šalej Details
Procesni pristop k strateškemu načrtovanju Aleš Nemec Details
Pregled orodij za modeliranje in prenovo poslovnih procesov Vesna Bosilj Vukšić Details
Applying CBM (Component Based Modelling) to operationalize corporate strategy Fridtjof Detlefs Details
Otvoritev Mednarodne poslovne konference - Management Poslovnih Procesov MPP2006 Peter Ilgo Details
Nagovor ministra za javno upravo Republike Slovenije Gregor Virant Details
Sodobni managerski pristopi na področju poslovnih procesov in prenos dobre prakse v javno upravo Drago Keršič Details
Nagovor dekana Naravoslovnotehniške fakultete Jakob Likar, Uroš Herlec Details
Digitalni svetovi | Digital worlds Blaž Zupan, Goran Tenze, Franc Solina Details
Znanost navdušuje | Science is exciting Miha Kos, Sašo Dolenc, Robert Zevnik Details
Premazi za sončne absorberje | Coatings for solar absorbers Goran Tenze, Matjaž Hafner, Miha Steinbuecher, Janko Jamnik, Boris Orel Details
Ženske v znanosti | Women in science Tamara Lah Turnšek, Edvard Kobal, Robert Zevnik Details